नाक गच्च होणे (Blocked nose) :
सर्दी झाल्याने नाकात शेंबूड जमा होऊन नाक गच्च होते. बऱ्याचदा हा त्रास होत असतो. अशावेळी नाक गच्च झाल्यामुळे श्वास घेताना त्रास होऊ लागतो. यामुळे बोलतानाही त्रास होऊ शकते. तसेच यामुळे झोपदेखील व्यवस्थित लागत नाही.

नाक गच्च होणे यावरील उपाय –
चमचाभर लिंबू रसात थोडे मध मिसळून पिण्यामुळे गच्च झालेले नाक मोकळे होते.

आल्याचा बारीक तुकडा चावून खाल्याने देखील गच्च झालेले नाक मोकळे होते. यावेळी आले घालून केलेला चहा सुध्दा तुम्ही पिऊ शकता.

गरम पाण्यात पुदिन्याची पाने टाकून त्याची वाफ घेण्यामुळेही सर्दीमुळे गच्च झालेले नाक मोकळे होते.

नाक गच्च झाल्यास कांदा बारीक करीत राहावे. यामुळे डोळ्यातून आणि नाकातून पाणी वाहण्यास मदत होईल त्यामुळे नाक मोकळे होईल.

नाक गच्च झाल्यास थोडे तिखट, मसालेदार जेवण खावे. यामुळेही नाकातून पाणी वाहून नाक मोकळे होईल.

नाक गच्च झाल्यावर गरम पाण्याने अंघोळ करणे देखील फायदेशीर असते. हे घरगुती उपाय तुम्ही नाक गच्च झाल्यास करू शकता.

नाक गच्च झाल्यावर काय करावे..?
नाक गच्च झाल्यास गरम पाण्याने अंघोळ करा व आंघोळीच्या वेळी नाक साफ करा. तसेच गरम पाण्याने गुळण्या देखील करा. यामुळे गच्च झालेले नाक मोकळे होण्यास मदत होते व फ्रेशही वाटते.

हे सुध्दा वाचा – सर्दीवरील उपाय जाणून घ्या..

Read Marathi language article about Blocked nose home remedies. Last Medically Reviewed on February 29, 2024 By Dr. Satish Upalkar.

Dr. Satish Upalkar, obtained his bachelor’s degree in medicine and surgery from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, India in 2010. He is also a member of the Medical Council of Indian Medicine, Mumbai. He is working as a General Physician and Healthcare Consultant. Since 2012, he has had extensive experience in writing on various medical topics for the general public. After medical graduation, he has also completed diploma in diet and nutrition as well as yoga.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *