नाकात जखम होणे –

नाक हा आपल्या शरीरातील एक नाजूक असा भाग असतो. त्यामुळे नाकाच्या ठिकाणी होणारी जखम ही जास्त त्रासदायक ठरू शकते. नाकातील जखमेची योग्य प्रकारे देखभाल घ्यावी लागते. नाकाच्या आत तसेच बाहेर जखम होऊ शकते. नाकाच्या आत खोलवर जखम झाल्यास तातडीने वैद्यकीय उपचार होणे गरजेचे असते. तसेच नाकाच्या ठिकाणी जास्त मार बसल्यास नाकाच्या हाडांचे फ्रॅक्चर होऊन गंभीर स्थिती निर्माण होतात.

नाकात जखम होण्याची कारणे –

  • खेळाशी संबंधित दुखापती, अपघात, नाकाला मार बसणे यामुळे नाकात जखम होऊ शकते.
  • नाकाच्या आत पेन्सिल सारखी एखादी वस्तू लागून जखम होते.
  • उन्हाळ्याच्या दिवसात घोळणा फुटून नाकात रक्तस्राव व जखम होऊ शकते.

डॉक्टरांकडे कधी जाणे आवश्यक आहे ?
जर नाकातील जखमेतून येणारे रक्त थांबत नसल्यास, जखम बरी होत नसल्यास, नाकात खोलवर जखम झालेली असल्यास किंवा जखमेत इन्फेक्शन झाले असेल तर अशावेळी डॉक्टरांकडे जाणे आवश्यक आहे.

नाकात जखम होणे यावर घरगुती उपाय –

नाकात जखम झाल्यास व नाकातून रक्त येत असल्यास जास्त हालचाल न करता एकाजागी शांतपणे बसावे. अशावेळी नाकातील रक्त घशात जाऊ नये यासाठी समोरच्या बाजूस थोडे वाकावे आणि नाक ओल्या कापडाने दाबून धरावे. तसेच नाकातून रक्त येत असल्यास नाकाला थंडगार पाणी किंवा बर्फ याने थंड शेक द्यावा. या घरगुती उपायामुळे नाकात जखमेमुळे होणारा रक्तस्राव थांबण्यास मदत होते.

नाकात जखम झाल्यास काय करावे..?

  • नाकातील जखमेला नखे किंवा बोट लागणार नाही याची काळजी घ्यावी.
  • नाकातील जखमेला खाजवणे टाळा.
  • नाकातील जखमेत इन्फेक्शन होऊ नये यासाठी तेथे अँटीबायोटिक क्रीम लावावी.
  • नाकातील जखमेवर दिवसातून दोनदा बर्फाचा शेक घ्यावा. यासाठी बर्फ पातळ कापडात किंवा टॉवेलमध्ये गुंडाळून वापरावा.
  • नाकातून रक्त येत असल्यास दोन्ही नाकपुड्या 5 ते 15 मिनिटे दाबून ठेवावी व तोंडाने श्वास घ्यावा.
  • जखमेमुळे नाकात होणाऱ्या वेदना कमी करण्यासाठी अँटी-इंफ्लॅमेटरी वेदनाशामक गोळी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेऊ शकता.

हे सुध्दा वाचा –
नाकातील हाड वाढणे याची कारणे व उपचार जाणून घ्या..

Read Marathi language article about Traumatic Nasal injury Causes, Treatments and Home remedies. Last Medically Reviewed on February 24, 2024 By Dr. Satish Upalkar.

Dr. Satish Upalkar, obtained his bachelor’s degree in medicine and surgery from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, India in 2010. He is also a member of the Medical Council of Indian Medicine, Mumbai. He is working as a General Physician and Healthcare Consultant. Since 2012, he has had extensive experience in writing on various medical topics for the general public. After medical graduation, he has also completed diploma in diet and nutrition as well as yoga.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *