अँजिओग्राफी (Angiography) :

अँजिओग्राफी हा शब्द आपण अनेकवेळा ऐकला असेलच. अँजिओग्राफीमध्ये केवळ हृदयाच्या रक्तवाहिन्याची तपासणी केली जाते. अँजिओग्राफीद्वारे हृदयविकारावर उपचार केले जात नाहीत. अँजिओग्राफीत हृदयाच्या स्नायूला रक्तपुरवठा देणाऱ्या रक्तवाहिन्यांमध्ये (कोरोनरी आर्टरीज) गाठी निर्माण झाल्या आहेत का? ते पाहिले जाते. अँजिओग्राफीमुळे हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांतील ब्लॉकेजची स्थिती कळण्यास मदत होते. ह्या तपासणीला coronary angiography किंवा cardiac angiogram ह्या नावानेही ओळखले जाते.

अँजिओग्राफी कधी केली जाते..?

आपले डॉक्टर एखाद्यास हार्ट अटॅक येण्याची शक्यता वाटत असल्यास ते त्याची अँजिओग्राफी करून पाहू शकतात. याशिवाय छातीत दुखणे, unstable angina, aortic stenosis, हार्ट फेल्युअर यामध्ये अँजिओग्राफी केली जाते.

अँजिओग्राफी कशी करतात..?

अँजिओग्राफी करण्यासाठी रक्तवाहिनीमध्ये एक पातळ रबरी नळी (catheter) घालण्यात येते. ह्या पातळ नळीमध्ये Contrast agent हे विशिष्ट प्रकारचे औषध घालतात आणि त्यानंतर कशाप्रकारे धमनींतील रक्तप्रवाह होत आहे ते X-ray screen वर आपले डॉक्टर पाहतात.

अँजिओग्राफी तपासणीमुळे हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये गुठळी आहे की नाही याचे शंभर टक्के निदान होते. तसेच नेमक्या कोणत्या रक्तवाहिनीत, कुठे आणि किती टक्के ‘ब्लॉक’ आहे, एकाहून अधिक रक्तवाहिन्यांत गुठळ्या आहेत का, याची माहिती या तपासणीत कळते.

अँजिओग्राफी करण्यासाठी किती खर्च येतो..?

अँजिओग्राफी तपासणी करण्यासाठी मुंबई, पुणे येते Rs. 8,000 to Rs. 2,00,000 इतका खर्च येतो. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये साधारणपणे 20,000 इतका खर्च अँजिओग्राफी करण्यासाठी येऊ शकतो.

Read Marathi language article about Angiography. Last Medically Reviewed on February 19, 2024 By Dr. Satish Upalkar.

Dr. Satish Upalkar, obtained his bachelor’s degree in medicine and surgery from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, India in 2010. He is also a member of the Medical Council of Indian Medicine, Mumbai. He is working as a General Physician and Healthcare Consultant. Since 2012, he has had extensive experience in writing on various medical topics for the general public. After medical graduation, he has also completed diploma in diet and nutrition as well as yoga.