त्वचेवर घामोळे येणे – Prickly Heat rash :

घामोळे येणे हा उन्हाळ्याच्या दिवसात होणारा हा एक सामान्य त्वचाविकार आहे. प्रामुख्याने ज्यांना घाम जास्त येतो, अशा व्यक्तींना घामोळ्यांचा त्रास जास्त होतो. घामामुळे आपल्या त्वचेतील घामाच्या ग्रंथी (sweat glands) बंद होतात आणि त्यामुळे शरीरावर घामोळ्या येत असतात. अगदी लहान मुलांपासून ते मोठ्या माणसापर्यंत हा त्रास कोणालाही होऊ शकतो.

घामोळ्यावर सोपे घरगुती उपाय –

आंघोळ करा –
घामोळे झाल्यास थंड पाण्यात भिजवलेला टॉवेलने अंग व घाम पुसून काढावा. उन्हाळ्यात घाम अधिक येत असतो त्यामुळे घामोळे होत असतात. थंड पाण्याने दुपारीसुद्धा आंघोळ करा. आंघोळ करताना जंतूनाशक साबणाचा वापर करा त्यामुळे त्वचेवरील जिवाणूंची (बॅक्टेरियाची) संख्या आटोक्यात राहील. यामुळे आलेला घाम निघून जाईल व घामोळ्याचा त्रास होणार नाही.

घामोळ्यावरील पावडर वापरा –
घामोळे आल्यास पाठीला, मानेला, छातीला Prickly heat पावडर फवारावी. यामुळे त्वचेला होणारी जळजळ किंवा खाज कमी होते, घामामुळे होणाऱ्या बॅक्टेरियाही कमी होतात.

कडुनिंबाची पाने –
कडुनिंबाची पाने बारीक वाटून त्याचा लेप घामोळ्यांच्या ठिकाणी लावावा. यामुळे थंडावा मिळून जळजळ कमी होते व घामोळ्याही कमी होण्यासाठी मदत होते.

मुलतानी माती –
घामोळ्यांच्या ठिकाणी मुलतानी मातीचा लेप लावल्यासही घामोळे लवकर कमी होतात. अशाप्रकारे आपण चंदन पावडर, बर्फ किंवा कोरपडीचा गरही घामोळ्यावर लावू शकता.

कॅलेमाईन लोशन –
खूपच खाज येत असेल तर तुम्ही डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घामोळ्यावर कॅलेमाईन लोशनचा वापर करू शकता. यामुळे त्वचेला होणारी जळजळ किंवा खाज कमी होण्यास मदत होते. पुरळात पू होत असेल, सूज असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

पुरेसे पाणी प्यावे –
उन्हामुळे भरपूर घाम येत असतो. घामावाटे शरीरातील पाणी कमी होत असते. पाणी कमी झाल्याने डिहायड्रेशन होऊ शकते त्यामुळे त्वचा कोरडी पडण्याची व घामोळे येण्याची समस्या होऊ शकते. यासाठी उन्हाळ्यात पुरेसे पाणी पिणे गरजेचे असते. साधारण 8 ते 10 ग्लास पाणी दिवसभरात प्यावे. याशिवाय नारळपाणी, फळांचे ज्यूस, लिंबूपाणी, कोकमचे सरबतही आपण उन्हाळ्यात पिऊ शकता मात्र कोल्ड्रिंक्स वैगेरे पिणे टाळावे.

सुती कपडे वापरा..
उन्हाळ्यात सुती व सैलदार कपडे वापरावे. कृत्रिम धाग्याचे कपडे टाळावेत. कृत्रिम धाग्यामुळे त्वचेला आलेला घाम शोषला जात नाही. त्यामुळे घाम तसाच राहिल्याने त्वचेला रॅश येणे, घामोळ्या हे त्रास होतात. सुती व सैल कपडे उन्हाळ्यात वापरल्याने आलेला घाम शोषला जातो तसेच सैलसर कपडे असल्याने आत हवाही खेळती राहते.

अशाप्रकारे हे उपाय करून घामोळ्यांपासून सुटका करता येईल.

हे सुद्धा वाचा..
उन्हाळ्यात कोणता आहार घ्यावा ते जाणून घ्या..

Read Marathi language article about Heat Rash causes and home remedies. Last Medically Reviewed on February 23, 2024 By Dr. Satish Upalkar.

Dr. Satish Upalkar, obtained his bachelor’s degree in medicine and surgery from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, India in 2010. He is also a member of the Medical Council of Indian Medicine, Mumbai. He is working as a General Physician and Healthcare Consultant. Since 2012, he has had extensive experience in writing on various medical topics for the general public. After medical graduation, he has also completed diploma in diet and nutrition as well as yoga.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *