Cuts & Wounds first aid Marathi, How To Stop Bleeding & First Aid Treatment in Marathi

कापल्यावर जखम झाल्यास करावयाचे उपाय :
जखम लहान असू दे किंवा मोठी; त्यातून रक्त येण्याची दुर्घटना सर्रास घडतात. जखम झाल्यामुळे त्वचा फाटून रक्तप्रवाह होतो. काही वेळेस जखम मोठी असल्यास रक्त भळाभळा वाहतं अशावेळी काळजी घ्यायला हवी.
• जखमेतून खूप रक्तप्रवाह होत असल्यास जखमेवर हळद किंवा अँटीसेप्टिक पावडर, मलम किंवा डेटॉल लावा आणि त्यावर ड्रेसिंग पॅड व बँडेजपट्टी बांधा.
• ‎जखमी झालेला अवयव वर उचलून धरा जेणेकरून रक्तप्रवाह कमी होईल.
• ‎जर कापलेली जखम खोल असेल, तर त्वरीत डाँक्टर कडे जा. गंजलेल्या वस्तूने कापल्यास धनुर्वाताचे इंजेक्शन घेणे गरजेचे असते.

प्रथमोपचार संबंधित खालील उपयुक्त माहितीही वाचा..
प्रथमोपचार पेटीमध्ये कोणते साहित्य असावे..?
साप चावल्यास कोणते प्रथमोपचार करावेत..?
भाजल्यानंतर कोणते प्रथमोपचार करावेत..?
एखाद्याचा रस्त्यावर अपघात झाल्यास काय करावे..?
एखादी व्यक्ती पाण्यात बुडल्यास काय करावे..?