लहान बाळाचा खोकला :

छोट्या बाळांना वरचेवर सर्दी आणि खोकल्याचा त्रास होत असतो. नवजात बाळांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमजोर असल्याने असे आजार वरचेवर होत असतात.

बाळाला खोकला लागल्यास अशी घ्यावी काळजी :

डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय खोकल्यावरील कोणतीही औषधे मेडिकलमधून आणून बाळास घालू नयेत. बाळास खोकल्याचा त्रास होत असल्यास आपल्या डॉक्टरांकडे बाळाला घेऊन जावे.

बाळाच्या खोकल्यावरील घरगुती उपाय :

जर बाळाचे वय एक वर्षापेक्षा जास्त असल्यास खोकल्यावर काही सुरक्षित घरगुती उपाय करू शकता.
यासाठी मध व तुळशीच्या पानांचा रस यांचे बाळास चाटण करू शकता.

मात्र सहा महिन्यापेक्षा बाळाचे वय कमी असल्यास कोणतेही घरगुती उपाय करू नयेत. सरळ डॉक्टरांकडे बाळाला घेऊन जावे.

Read Marathi language article about Cough in babies. Last Medically Reviewed on February 16, 2024 By Dr. Satish Upalkar.

Dr. Satish Upalkar, obtained his bachelor’s degree in medicine and surgery from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, India in 2010. He is also a member of the Medical Council of Indian Medicine, Mumbai. He is working as a General Physician and Healthcare Consultant. Since 2012, he has had extensive experience in writing on various medical topics for the general public. After medical graduation, he has also completed diploma in diet and nutrition as well as yoga.