बाळाचे रडणे (Crying Baby) : अनेकदा बाळ संध्याकाळी किंवा रात्री रडत असते. बाळाचे रडणे काही मिनिटे किंवा तासही चालू राहते. अशा रडण्याची निश्चित अशी कारणे सांगता येत नाहीत. भूक लागल्यास तसेच पोटदुखत असल्यानेही बऱ्याचदा बाळ रडत असते. साधारपणे बाळ तीन महिन्यांचे झाले की ही समस्या आपोआप दूर होते.

बाळ रडत असल्यास हे करा उपाय :

• हळुवार जोजवणे, बाळाला बरे वाटेल असे थोपटणे हाच यावरचा उपाय आहे. • बाळाने स्तनपान करून बराच वेळ झाला असल्यास बाळास भूक लागल्यानेही ते रडू शकते. त्यामुळे बाळ रडत असल्यास त्याला स्तनपान करून पाहावे. • बाळ फारच रडत असेल तर डॉक्टरी सल्ल्याने काही समस्या नसल्याची खातरजमा करून घ्यावी. तसेच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने पोटदुखीवरील औषध बाळाला देऊ शकता.] Last Medically Reviewed on February 16, 2024 By Dr. Satish Upalkar. ]>

Dr. Satish Upalkar, obtained his bachelor’s degree in medicine and surgery from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, India in 2010. He is also a member of the Medical Council of Indian Medicine, Mumbai. He is working as a General Physician and Healthcare Consultant. Since 2012, he has had extensive experience in writing on various medical topics for the general public. After medical graduation, he has also completed diploma in diet and nutrition as well as yoga.