Posted inDiseases and Conditions

स्वादुपिंडाचा कर्करोग मराठीत माहिती

Pancreatic Cancer in Marathi, Pancreatic Cancer Symptoms, Causes, Diagnosis, Treatments, and Prevention in Marathi. स्वादुपिंडाचा कर्करोग म्हणजे काय..? Pancreatic Cancer Information in Marathi आपल्या शरीरातील स्वादुपिंड (Pancreas) ह्या अवयवातील पेशींमध्ये होणाऱ्या कॅन्सरला स्वादुपिंडाचा कर्करोग असे म्हणतात. आपल्या शरीरात मध्यभागी जठर व लहान आतड्याच्या मागे स्वादुपिंड हा महत्त्वाचा अवयव असतो. पचनक्रियेस आवश्यक असणारे अनेक महत्त्वाचे पाचक स्त्राव […]

error: