पोट गुरगुरणे – Stomach rumble :

अनेकदा आपल्या पोटात गुरगुर असा आवाज येऊ शकतो. प्रामुख्याने पोटातील अन्नावर पचनसंस्थेचे कार्य सुरू असल्याने पोटात गुरगुर होऊ लागते. कारण पचनप्रक्रियेमध्ये पोटातील अन्न, पातळ पदार्थ आणि गॅस्ट्रिक ज्यूस हे लहान आतड्यांमध्ये जात असताना पोटात गुरगुर होते.

पोटात गुरगुर आवाज येणे याची कारणे –

  • खाल्लेल्या अन्नावर लहान आतड्यात पचनप्रक्रिया होत असल्याने पोटात गुरगुरते,
  • जास्त प्रमाणात जेवल्यामुळे,
  • पचनास जड असणारे पदार्थ खाण्यामुळे अन्नाचे पचन व्यवस्थित न झाल्याने,
  • घाई गडबडीने जेवण खाण्यामुळे हवा
  • पोटात गेल्यानेही पोटात गुरगुर होऊ लागते,
  • अधिकवेळ उपाशी राहिल्याने पोटात गुरगुर होऊ लागते,
  • जुलाब अतिसार यामुळेही पोटातून जास्त मोठा प्रमाणात गुरगुर होऊन पातळ शौचास होते.
  • काहीवेळा मानसिक ताण किंवा भीतीमुळेही पोटात गुरगुर होते.

पोटात गुरगुरणे यावर उपाय –

1) पोटात गुरगुर होत असल्यास थोडेसे पाणी प्यावे.

पाणी पिण्यामुळे आतड्यातील अन्नावरील पचनप्रक्रियेला मदत होते व पोटातील गुरगुर कमी होते. पोटात गुरगुरणे यावर हा उपाय आपण करू शकता.

2) एकाचवेळी जास्त आहार खाणे टाळावे.

एकाचवेळी जास्त आहार घेतल्यामुळे पचनप्रक्रियेला अडचणी येतात. यापेक्षा दिवसातून चार ते पाच वेळा थोडे थोडे खावे. यामुळे अन्न लवकर पचण्यास मदत होते. पचनप्रक्रिया सुलभ झाल्याने पोट गुरगुरणे कमी होते.

3) अधिकवेळ उपाशी राहू नका.

अधिकवेळ उपाशी राहिल्याने भूक लागून आपले पोट गुरगुर करते. यासाठी वेळेवर जेवण घ्यावे.

4) जेवताना सावकाश व प्रत्येक घास चावून खावा.

घाई गडबडीने जेवल्याने अन्न व्यवस्थित बारीक होत नाही तसेच यामुळे पोटात हवा शिरत असते. यामुळे पोटात गुरगुर सुरू होते. यासाठी जेवताना सावकाश व प्रत्येक घास चावून खावा. यामुळे अन्न लवकर पचण्यास मदत होते तसेच जेवताना पोटात हवा जात नाही.

5) पचनास जड पदार्थ खाणे टाळावे.

पचनास जड असणारे पदार्थ अधिक खाल्याने पचनक्रिया बिघडते. यासाठी तळलेले पदार्थ, मैदायुक्त पदार्थ, मसालेदार पदार्थ, मांसाहार, हरभरा, मटार, बटाटा, कोबी इत्यादी जड पदार्थ जास्त प्रमाणात सेवन करणे टाळावे. तसेच सोडा, बिअर आणि इतर कार्बोनेटेड पेये पिणे टाळावे. तसेच चहा-कॉफी वारंवार पिणे टाळावे.

हे सुध्दा वाचा – पोटात गॅस होणे यावरील उपाय जाणून घ्या.

Read Marathi language article about Stomach rumble Causes, Symptoms, Treatment and Home remedies. Last Medically Reviewed on February 27, 2024 By Dr. Satish Upalkar.

Dr. Satish Upalkar, obtained his bachelor’s degree in medicine and surgery from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, India in 2010. He is also a member of the Medical Council of Indian Medicine, Mumbai. He is working as a General Physician and Healthcare Consultant. Since 2012, he has had extensive experience in writing on various medical topics for the general public. After medical graduation, he has also completed diploma in diet and nutrition as well as yoga.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *