प्रेग्नन्सीमध्ये गर्भजल कमी होण्याची कारणे व त्यावरील उपाय जाणून घ्या..

गर्भजल म्हणजे काय आणि त्याचे कार्य काय आहे..? प्रेग्नन्सीमध्ये गर्भाशयाच्या आत तरल पाण्याच्या पिशवीत गर्भ हा तरंगत असतो. या पाण्याला गर्भजल किंवा अ‍ॅम्निओटिक फ्लुईड असे...

गरोदरपणात प्लेसेंटा प्रिव्हिया होण्याची कारणे, लक्षणे आणि घ्यावयाची काळजी..

प्लेसेंटा प्रिव्हिया - Placenta previa in Marathi : प्रेग्नन्सीमध्ये आई आणि बाळ यांना साधणारा दुवा म्हणजे वार (प्लेसेंटा). गर्भावस्थेत पिशवीमध्ये बहुतांशवेळा वरील बाजूस 'प्लेसेंटा' असावी लागते;...

गर्भावस्थेत ऍनिमिया होण्याची कारणे, लक्षणे व उपचार – Pregnancy Anemia in...

गरोदरपणातील अॅनिमिया - Anemia in Pregnant women : अॅनिमिया म्हणजे रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी होणे. हिमोग्लोबिन हे लाल पेशीमधील महत्वाचा भाग असते. या पेशींच्याद्वारे ऑक्सिजन शरीरभर...

बाळाच्या वाढीचे विविध टप्पे जाणून घ्या – Baby growth in Marathi

बाळाची वाढ आणि विकास - प्रत्येक महिन्यात आपल्या बाळाची वाढ व विकास कसा होत असतो याची माहिती खाली दिली आहे. विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर बाळ नवनवीन...

बारा महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 12...

बारा महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी बारा महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर...

अकरा महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 11...

अकरा महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी अकरा महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर...

दहा महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 10...

दहा महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी दहा महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर...

नऊ महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 9...

नऊ महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी नऊ महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर...

आठ महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 8...

आठ महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी आठ महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर...

सात महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 7...

सात महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी सात महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर...