Posted inHealth Article

डोळ्याखाली काळी वर्तुळे येण्याची कारणे व उपाय

डोळ्याभोवतीची काळी वर्तुळे : डोळ्याखाली काळे वर्तुळे येण्याची समस्या बऱ्याच स्त्रीया आणि पुरुषांना असते. डोळ्याखाली आलेल्या काळ्या वर्तुळांचा परिणाम चेहऱ्याच्या सौंदर्यावरही होत असतो. डोळ्याभोवती काळे वर्तुळं असल्यास आपण जास्तचं वयस्कर किंवा आजारी दिसत असतो. डोळ्याखाली काळी वर्तुळे येण्याची कारणे : डोळ्याखाली गडद काळी वर्तुळे होण्यासाठी अनेक कारणे जबाबदार असतात. शारीरिक थकवा, अशक्तपणा, आजारपणामुळे, जास्त काळ […]

Posted inParenting

बाळाच्या वाढीचे विविध टप्पे जाणून घ्या : Baby Development Stages

बाळाची वाढ आणि विकास (Baby growth) – प्रत्येक महिन्यात बाळाची वाढ व विकास कसा होत असतो. विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर बाळ नवनवीन कृती शिकत असते. 1 महिने – बाळ पहिल्या महिन्यात हलणाऱ्या वस्तू किंवा खेळण्याकडे पाहते, आईला ओळखते. मूठ घट्ट आवळून घेऊ शकते. मोठ्या आवाजाने दचकते. 2 महिने – या महिन्यात बाळ नजर स्थिर ठेऊ शकते. […]

Posted inParenting

बारा महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि घ्यायची काळजी

बारा महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी बारा महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची माहिती दिली आहे. बारा महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 7.8 ते 11.8 किलो आणि उंची 80 सेमी पर्यंत इतकी असू […]

Posted inParenting

अकरा महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि घ्यावयाची काळजी

अकरा महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी अकरा महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची माहिती दिली आहे. अकरा महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 7.4 ते 11.5 किलो आणि उंची 76 सेमी पर्यंत इतकी असू […]

Posted inParenting

दहा महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि घ्यायची काळजी

दहा महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. या लेखात दहा महिन्याच्या बाळाची काळजी कशी घ्यावी याविषयी माहिती डॉ सतीश उपळकर यांनी सांगितली आहे. दहा महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 7.5 ते 11.2 किलो आणि […]

Posted inParenting

नऊ महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि घ्यायची काळजी

नऊ महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. या लेखात नऊ महिन्याच्या बाळाची काळजी कशी घ्यावी याविषयी माहिती डॉ सतीश उपळकर यांनी सांगितली आहे. नऊ महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 7.2 ते 10.9 किलो आणि […]

Posted inParenting

आठ महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि घ्यायची काळजी

आठ महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. या लेखात आठ महिन्याच्या बाळाची काळजी कशी घ्यावी याविषयी माहिती डॉ सतीश उपळकर यांनी सांगितली आहे. आठ महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 7.0 ते 10.5 किलो आणि […]

Posted inParenting

सात महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि घ्यायची काळजी

सात महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. या लेखात सात महिन्याच्या बाळाची काळजी कशी घ्यावी याविषयी माहिती डॉ सतीश उपळकर यांनी सांगितली आहे. सात महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 6.7 ते 10.2 किलो आणि […]

Posted inParenting

सहा महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि घ्यायची काळजी

सहा महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. या लेखात सहा महिन्याच्या बाळाची काळजी कशी घ्यावी याविषयी माहिती डॉ सतीश उपळकर यांनी सांगितली आहे. सहा महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 6.4 ते 9.7 किलो आणि […]

Posted inParenting

पाच महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि घ्यायची काळजी

पाच महिन्यांचे बाळ (5 months baby care) : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. या लेखात पाच महिन्याच्या बाळाला कोणता आहार द्यावा, त्याला काय खाऊ घालायचे तसेच या महिन्याच्या बाळाची काळजी कशी घ्यावी याविषयी माहिती डॉ सतीश उपळकर यांनी सांगितली आहे. पाच महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक […]