Posted inSocial Health

ध्वनी प्रदूषण समस्येची उद्दिष्टे – Noise pollution aims & objectives in Marathi

ध्वनी प्रदूषण कमी आणण्यासाठी काही उद्दिष्टे ठरवावी लागतील. ध्वनी प्रदूषण कमी करणे हेच या समस्येचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यादृष्टीने कोणते नियोजन ठवावे याची माहिती येथे दिली आहे.

error: