Posted inDiseases and Conditions

स्किझोफ्रेनिया म्हणजे काय व त्याची लक्षणे, कारणे आणि उपचार – Schizophrenia in Marathi

Dr Satish Upalkar’s article about Schizophrenia in Marathi. स्किझोफ्रेनिया – Schizophrenia : स्किझोफ्रेनिया हा एक मानसिक विकार असून प्रामुख्याने उतारवयात ही समस्या अधिक प्रमाणात दिसून येते. यामध्ये रुग्णास भास व भ्रम जाणवत असतो. त्यामुळे रुग्णाचे मन गोंधळून जात असते. याचा परिणाम व्यक्तीच्या वागणुकीत आणि दैनंदिन जीवनात होत असतो. स्किझोफ्रेनिया हा गंभीर विकार असला तरीही यावर […]

error: