Posted inDiseases and Conditions

डायबेटिक रेटिनोपॅथीची कारणे, लक्षणे व उपचार – Diabetic retinopathy in Marathi

डायबेटिक रेटिनोपॅथी – Diabetic retinopathy : डायबेटिक रेटिनोपॅथी ही स्थिती मधुमेह असलेल्या लोकांच्या डोळ्यातील रेटिनाच्या रक्तवाहिन्याचे नुकसान झाल्यामुळे उद्भवत असते. टाइप 1 किंवा 2 मधुमेह असल्यास व रक्तातील साखर आटोक्यात न ठेवल्यास प्रामुख्याने ही समस्या होत असते. डायबेटिक रेटिनोपॅथीमुळे डोळ्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊन दृष्टी जाण्याची म्हणजे अंधत्व येण्याची शक्यता अधिक असते. आज अनेक लोकांना […]

error: