Posted inChildren's Health

लहान मुलांची भुक वाढवण्यासाठी हे करा उपाय – Marathi Tips on Loss of Appetite for Children

लहान मुलाला भूक न लागणे : आपली मुले पुरेसे जेवत नाहीत अशी अनेक पालकांची तक्रार असते. लहान मुले जेवत नसल्यास किंवा मुलाला भूक कमी लागत असल्यास, पालकांना मुलाच्या आरोग्याची चिंता वाटू लागते. मुलाच्या शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकासासाठी वाढत्या वयामध्ये योग्य आहार घेणे आवश्यक असते. मात्र अनेक मुलांना पुरेशी भूक न लागण्याची तक्रार असते. लहान […]

Posted inParenting

बाळाच्या वाढीचे विविध टप्पे जाणून घ्या – Baby growth in Marathi

बाळाची वाढ आणि विकास – प्रत्येक महिन्यात आपल्या बाळाची वाढ व विकास कसा होत असतो याची माहिती खाली दिली आहे. विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर बाळ नवनवीन कृती शिकत असते. 1 महिने – बाळ पहिल्या महिन्यात हलणाऱ्या वस्तू किंवा खेळण्याकडे पाहते, आईला ओळखते. मूठ घट्ट आवळून घेऊ शकते. मोठ्या आवाजाने दचकते. 2 महिने – या महिन्यात बाळ […]

Posted inParenting

बारा महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 12 month baby care tips in Marathi

बारा महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी बारा महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर माहिती दिली आहे. बारा महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 7.8 ते 11.8 किलो आणि उंची 80 सेमी पर्यंत इतकी असू […]

Posted inParenting

अकरा महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 11 month baby care tips in Marathi

अकरा महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी अकरा महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर माहिती दिली आहे. अकरा महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 7.4 ते 11.5 किलो आणि उंची 76 सेमी पर्यंत इतकी असू […]

Posted inParenting

दहा महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 10 month baby care tips in Marathi

दहा महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी दहा महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर माहिती दिली आहे. दहा महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 7.5 ते 11.2 किलो आणि उंची 76 सेमी पर्यंत इतकी असू […]

Posted inParenting

नऊ महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 9 month baby care tips in Marathi

नऊ महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी नऊ महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर माहिती दिली आहे. नऊ महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 7.2 ते 10.9 किलो आणि उंची 74 सेमी पर्यंत इतकी असू […]

Posted inParenting

आठ महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 8 month baby care tips in Marathi

आठ महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी आठ महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर माहिती दिली आहे. आठ महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 7.0 ते 10.5 किलो आणि उंची 73 सेमी पर्यंत इतकी असू […]

Posted inParenting

सात महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 7 month baby care tips in Marathi

सात महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी सात महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर माहिती दिली आहे. सात महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 6.7 ते 10.2 किलो आणि उंची 72 सेमी पर्यंत इतकी असू […]

Posted inParenting

सहा महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 6 month baby care tips in Marathi

सहा महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी सहा महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर माहिती दिली आहे. सहा महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 6.4 ते 9.7 किलो आणि उंची 70 सेमी पर्यंत इतकी असू […]

Posted inParenting

पाच महिन्याच्या बाळाचा आहार, वजन आणि झोप अशी असावी – 5 month baby care tips in Marathi

पाच महिन्यांचे बाळ : बाळाच्या जन्मापासूनच ते बाळ थोडे मोठे होईपर्यंत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. याठिकाणी पाच महिन्याच्या बाळाची घ्यावयाची काळजी याची सविस्तर माहिती दिली आहे. पाच महिन्याच्या बाळाचे वजन आणि उंची : प्रत्येक बाळाचा शारीरिक विकास वेगवेगळा असतो. बालकाचे (baby boy) चे वजन 6.1 ते 9.2 किलो आणि उंची 68 सेमी पर्यंत इतकी असू […]

error: