बाळाचे वजन व उंची :

वयोमानानुसार बाळाची उंची व वजन किती असावे, हे अनेक पालकांना माहीत नसते. बाळाच्या शारीरिक विकासाशी वजन व उंचीचा संबंध असतो. बाळाची उंची व वजन ही आनुवंशिकता आणि पोषण यावार अवलंबून असते. बाळाची जन्मापासून ते दोन वर्षापर्यंतची उंची, बाळाचे वजन व डोक्याचा घेर याचा तक्ता या लेखात दिलेला आहे.

बाळाची योग्य प्रकारे वाढ होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी बाळाचे वयानुसार वजन आणि उंची किती असावी याविषयी माहिती असावे लागते.

लहान बालक (Baby Boy) – वजन व उंची तक्ता :

जन्म ते 24 महिन्याच्या Baby boys बाळाच्या वजन व उंचीचा तक्ता.

महिने

उंची (cm)

वजन (kg)

डोक्याचा घेर (cm)

0

46.3 – 53.4

2.5 – 4.3

32.1 – 36.9

1

51.1 – 58.4

3.4 – 5.7

35.1 – 39.5

2

54.7 – 62.2

4.4 – 7.0

36.9 – 41.3

3

57.6 – 65.3

5.1 – 7.9

38.3 – 42.7

4

60.0 – 67.8

5.6 – 8.6

39.4 – 43.9

5

61.9 – 69.9

6.1 – 9.2

40.3 – 44.8

6

63.6 – 71.6

6.4 – 9.7

41.0 – 45.6

7

65.1 – 73.2

6.7 – 10.2

41.7 – 46.3

8

66.5 – 74.7

7.0 – 10.5

42.2 – 46.9

9

67.7 – 76.2

7.2 – 10.9

42.6 – 47.4

10

69.0 – 77.6

7.5 – 11.2

43.0 – 47.8

11

70.2 – 78.9

7.4 – 11.5

43.4 – 48.2

12

71.3 – 80.2

7.8 – 11.8

43.6 – 48.5

13

72.4 – 81.5

8.0 – 12.1

43.9 – 48.8

14

73.4 – 82.7

8.2 – 12.4

44.1 – 49.0

15

74.4 – 83.9

8.4 – 12.7

44.3 – 49.3

16

75.4 – 85.1

8.5 – 12.9

44.5 – 49.5

17

76.3 – 86.2

8.7 – 13.2

44.7 – 49.7

18

77.2 – 87.3

8.9 – 13.5

44.9 – 49.9

19

78.1 – 88.4

9.0 – 13.7

45.0 – 50.0

20

78.9 – 89.5

9.2 – 14.0

45.2 – 50.2

21

79.7 – 90.5

9.3 – 14.3

45.3 – 50.4

22

80.5 – 91.6

9.5 – 14.5

45.4 – 50.5

23

81.3 – 92.6

9.7 – 14.8

45.6 – 50.7

24

82.1 – 93.6

9.8 – 15.1

45.7 – 50.8

लहान बालिका (Baby Girl) – वजन व उंची तक्ता :

जन्म ते 24 महिन्याच्या Baby girls बाळाच्या वजन व उंचीचा तक्ता.

महिने

उंची (cm)

वजन (kg)

डोक्याचा घेर (cm)

0

45.6 – 52.7

2.4 – 4.2

31.7 – 36.1

1

50.0 – 57.4

3.2 – 5.4

34.3 – 38.8

2

53.2 – 60.9

4.0 – 6.5

36.0 – 40.5

3

55.8 – 63.8

4.6 – 7.4

37.2 – 41.9

4

58.0 – 66.2

5.1 – 8.1

38.2 – 43.0

5

59.9 – 68.2

5.5 – 8.7

39.0 – 43.9

6

61.5 – 70.0

5.8 – 9.2

39.7 – 44.6

7

62.9 – 71.6

6.1 – 9.6

40.4 – 45.3

8

64.3 – 73.2

6.3 – 10.0

40.9 – 45.9

9

65.6 – 74.7

6.6 – 10.4

41.3 – 46.3

10

66.8 – 76.1

6.8 – 10.7

41.7 – 46.8

11

68.0 – 77.5

7.0 – 11.0

42.0 – 47.1

12

69.2 – 78.9

7.1 – 11.3

42.3 – 47.5

13

70.3 – 80.2

7.3 – 11.6

42.6 – 47.7

14

71.3 – 81.4

7.5 – 11.9

42.9 – 48.0

15

72.4 – 82.7

7.7 – 12.2

43.1 – 48.2

16

73.3 – 83.9

7.8 – 12.5

43.3 – 48.5

17

74.3 – 85.0

8.0 – 12.7

43.5 – 48.7

18

75.2 – 86.2

8.2 – 13.0

43.6 – 48.8

19

76.2 – 87.3

8.3 – 13.3

43.8 – 49.0

20

77.0 – 88.4

8.5 – 13.5

44.0 – 49.2

21

77.9 – 89.4

8.7 – 13.8

44.1 – 49.4

22

78.7 – 90.5

8.8 – 14.1

44.3 – 49.5

23

79.6 – 91.5

9.0 – 14.3

44.4 – 49.7

24

80.3 – 92.5

9.2 – 14.6

44.6 – 49.8

बाळाचे वजन आणि उंची कधी मोजायची?
बाळ जन्मल्यानंतर हॉस्पिटलमध्ये त्याचे वजन आणि उंची मोजली जाते. बाळाला घरी आणल्यावर जेव्हां जेव्हां लसीकरण आणि तपासणीसाठी बाळाला हॉस्पिटलमध्ये घेऊन जातो तेंव्हा देखील बाळाचे वजन, उंची आणि डोक्याचा घेर मोजला जातो. बाळाची योग्यरीत्या वाढ व पोषण होत आहे की नाही याचे ज्ञान या मोजमापावरून डॉक्टरांना होत असते. यासाठी प्रत्येक महिन्याला बाळाची तपासणी करून घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून बाळाच्या विकासाचे मोजमाप करता येईल.

बाळाची योग्य काळजी घेतल्यास, बाळाला योग्य पोषण आहार मिळाल्यास, बाळ पुरेशी झोप घेत असल्यास त्याच्या वजन आणि उंचीचा विकास अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकतो. पोषकघटक हे बाळाची वजन आणि उंची वाढवण्यासाठी मदत करतात. योग्य पोषक आहाराच्या जोडीला बाळाला छोट्या छोट्या खेळातून शारीरिक हालचाली झाल्यास त्याचे वजन व उंची योग्यप्रकारे वाढण्यास मदत होते.

हे सुध्दा वाचा – बाळाचे वजन कसे वाढवावे याची माहिती जाणून घ्या.

Sources – This growth chart gives the measurement range between the 3rd and 97th percentile of the WHO growth standards

Read Marathi language article about Baby weight and height chart. Last Medically Reviewed on March 6, 2024 By Dr. Satish Upalkar.

Dr. Satish Upalkar, obtained his bachelor’s degree in medicine and surgery from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, India in 2010. He is also a member of the Medical Council of Indian Medicine, Mumbai. He is working as a General Physician and Healthcare Consultant. Since 2012, he has had extensive experience in writing on various medical topics for the general public. After medical graduation, he has also completed diploma in diet and nutrition as well as yoga.