बाळ बसायला कधी लागते..?

बाळाच्या मानेचे आणि पाठीचे स्नायू हळूहळू सहा-सात महिन्यात मजबूत बनत असतात. त्यानंतर डोके वर व स्थिर ठेवण्यास आणि पालथी होण्यास बाळ शिकलेले असते. त्याचवेळी मांसपेशी मजबूत झाल्याने बाळ बसण्यासही प्रयत्न करत असते.

त्यामुळे आपले बाळ साधारण सहा-सात महिन्यात आधाराच्या मदतीने बसण्यास शिकत असते आणि आठ महिन्यांत, आपले बाळ कोणत्याही आधाराशिवाय चांगल्याप्रकारे बसण्यास शिकते. जवळजवळ सर्वचं बालके नऊ महिन्यांच्या वयापर्यंत स्वत:हून बसण्यास शिकतात.

बाळाला बसण्यास शिकवण्यासाठी काय करावे..?

दुसऱ्या महिन्यात बाळाला काहीवेळ पोटावर झोपवावे. त्याच्यासमोर रंगीबेरंगी खेळणी ठेवावीत. त्यामुळे ते डोके हळूहळू वर करण्याचा प्रयत्न करते. छाती व डोके वर करण्यासाठी ते आपल्या बाहूंचाही वापर करू लागते. अशाप्रकारे बाळाचे पाठ, मान, हात आणि पायाचे स्नायू मजबूत होण्यास मदत होते. त्यामुळे हळूहळू बाळ डोके वर करणे, पालथी होणे याबरोबरच बसण्यासही शिकत असते.

बसण्यास शिकल्यानंतर बाळ पुढे कोणती क्रिया शिकते..?

सात-आठ महिन्यात बाळाने आधाराशिवाय बसण्यास शिकल्यानंतर पुढे ते गुडघ्यांवर रांगण्याची क्रिया शिकत असते. बाळ रांगण्यास कोणत्या महिन्यात शिकते ते जाणून घ्या..

Read Marathi language article about When Do Babies Sit Up? Last Medically Reviewed on February 16, 2024 By Dr. Satish Upalkar.

Dr. Satish Upalkar, obtained his bachelor’s degree in medicine and surgery from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, India in 2010. He is also a member of the Medical Council of Indian Medicine, Mumbai. He is working as a General Physician and Healthcare Consultant. Since 2012, he has had extensive experience in writing on various medical topics for the general public. After medical graduation, he has also completed diploma in diet and nutrition as well as yoga.