प्रेग्नन्सीचा सहावा महिना आणि बाळाची हालचाल :

गरोदरपणात सहाव्या महिन्यामध्ये पोटातील गर्भाच्या आकारात वाढ झालेली असते. सहावा महिना हा 22 ते 26 आठवड्यापर्यंतचा असतो.

सहाव्या महिन्यात गर्भातील बाळाची हालचाल अशी होत असते :

गरोदरपणात सहाव्या महिन्यात आईला गर्भाशयातील बाळाची हालचाल स्पष्टपणे जाणवू लागते. सहाव्या महिन्यात आईला पोटातील बाळाच्या किक (बेबी किक्स) जाणवू लागतात. या काळात दोन तासात 10 वेळा बाळाची हालचाल जाणवते. बाळाच्या हालचालीकडे आईने व्यवस्थित लक्ष देणे आवश्यक असते. विशेषतः हाय रिस्क प्रेग्नन्सीमध्ये याची अधिक गरज असते.

सहाव्या महिन्यात गर्भाची हालचाल जाणवत नसेल तर काय करावे..?

जर गर्भधारणेच्या 6 व्या महिन्यातही पोटातील बाळाची कोणतीही हालचाल जाणवत नसेल तर आपल्या डॉक्टरांकाडे जाऊन तपासणी करणे आवश्यक आहे.

बाळ हालचाल कमी करीत असल्यास डॉक्टरांकडे कधी जावे..?

सहाव्या महिन्यामध्ये बाळाची हालचाल अधिक जाणवत असते. त्यामुळे याकाळात जर दोन तासांत बाळाची हालचाल 10 वेळा जाणवली नसल्यास आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधावा.

हे सुद्धा वाचा..
गरोदरपणात सहाव्या महिन्यात घ्यावयाची काळजी व आहार ते जाणून घ्या

Read Marathi language article about 6 month pregnancy baby movement. Last Medically Reviewed on February 18, 2024 By Dr. Satish Upalkar.

Dr. Satish Upalkar, obtained his bachelor’s degree in medicine and surgery from Maharashtra University of Health Sciences, Nashik, India in 2010. He is also a member of the Medical Council of Indian Medicine, Mumbai. He is working as a General Physician and Healthcare Consultant. Since 2012, he has had extensive experience in writing on various medical topics for the general public. After medical graduation, he has also completed diploma in diet and nutrition as well as yoga.