स्वादुपिंडशोथामध्ये कोणकोणती लक्षणे जाणवतात

1089
views

स्वादुपिंडशोथाची लक्षणे :
स्वादुपिंडशोथामध्ये खालिल लक्षणे प्रामुख्याने आढळतात.
◦ उदर प्रदेशी वेदना होतात.
◦ उदराच्या ठिकाणी स्पर्श केल्यास वेदना अधिक जाणवणे, त्या ठिकणचा भाग कठोर वाटणे,
◦ मळमळणे, उलटी होणे,
◦ पोट फुगणे आध्मान
◦ कोष्ठबद्धता,
◦ मलामध्ये स्नेह अधिक असणे,
◦ अनियमित, दुर्गंधित मलत्याग होणे,
◦ मुत्रात साखरेची उपस्थिती असणे,
◦ भूक मंदावणे,
◦ वजन कमी होणे,
◦ ताप येणे, अशक्तपणा, अधिक घाम येणे, हृद्य अधिक धडधडणे यासारखी लक्षणे स्वादुपिंडशोथामध्ये उत्पन्न होतात.प्रतिक्रिया द्या :