यकृत कैन्सरवर कोणकोणते उपचार उपलब्द आहेत

16
views

यकृत कैन्सर उपचाराविषयी मार्गदर्शन :
जर यकृताचा थोडासाच भाग कैन्सरबाधीत असल्यास खालील उपायांचा अवलंब केला जातो.
◦ शस्त्रक्रिया (Surgery)
◦ यकृत प्रत्यारोपन (Liver transplant)
◦ Radiation therapy
◦ किमोथेरपी (Chemotherapy) – किमोथेरपीमुळे ट्युमर्सचा आकार आणि लक्षणे कमी केली जातात.
◦ यकृत कैन्सरला थांबवण्यासाठी Ethanol injection चा वापर केला जातो.प्रतिक्रिया द्या :