Health Marathi App

Just Download and Install   -Health_Marathi.apk   File in Android phone

Health Marathi App
Version : 0.1
Size : 683KB
OS Requirements : Android 2.3+
Download : Click Here

Health Marathi App Install कसे कराल ?
1. प्रथम हेल्थ मराठी App आपल्या स्मार्टफोनवर डाऊनलोड करुन घ्या.
2. यामुळे  -Health_Marathi.apk  ही 683KB ची फाईल डाऊनलोड होईल.
(डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा.)
3. त्यानंतर डाऊनलोड केलेल्या .apk फाईलवर क्लिक करा.
4. त्यानंतर Application Install करण्यासंबंधी सुचना येथील. त्या निवडून App Install करुन घ्या.
5. आणि मग Health Marathi हा icon क्लिक करुन राहा निरोगी..

2015-07-29_095612