Diseases Info

हिपाटायटिसवर कोणकोणते उपचार उपलब्द आहेत

हिपाटायटिस उपचार मार्गदर्शन : हिपाटायटिसच्या प्रकारानुसार उपचारांचे स्वरुप असते. विश्रांती घ्यावी, Dehydrationची स्थिती उद्भवू नये यासाठी तरल पदार्थांचे अधिक सेवन करावे, मद्यपान करु नये, यकृताचे आरोग्य टिकवणाऱया आहाराचा...

यकृत कैन्सर विषयी जाणून घ्या

यकृत कैन्सरची सामान्य माहिती : यकृत कैन्सरला Hepatocellular carcinoma किंवा Hepatoma या अन्य नावांनीसुद्धा ओळखतात. यकृत हे शरीरातील एक अतिमहत्वाचे असे अवयव आहे. पचनक्रिया, रक्तसंचारण क्रियेमध्ये...

यकृत कैन्सरमध्ये कोणकोणती लक्षणे जाणवतात

यकृत कैन्सरची लक्षणे : ◦ शरीरातील अपायकारक घटकाचा निचरा यकृतातून न झाल्याने त्याची रक्तात वाढ होते. परिणामी काविळची स्थिती निर्माण होऊन, त्वचा पिवळी होते. गडद...

यकृत कैन्सरचे निदान कसे केले जाते

यकृत कैन्सरचे निदान कसे करतात : रुग्ण इतिहास, लक्षणांच्या आधारे निदान केले जाते. शारीरीक तपासणी द्वारे यकृत प्रदेशी गाठ स्पर्शास जाणवते का ते पाहिली जाते. यकृत कैन्सरच्या...

यकृत कैन्सर होऊ नये यासाठी घ्यावची काळजी

यकृत कैन्सर होऊ नये यासाठी घ्यावची काळजी : यकृत कैन्सरला प्रतिबंद करण्याचे निश्चित असे उपाय नाहीत. ◦ Hepatitis होऊ नये यासाठी दक्ष रहावे. ◦ नियमित Hepatitis B...

यकृत कैन्सरवर कोणकोणते उपचार उपलब्द आहेत

यकृत कैन्सर उपचाराविषयी मार्गदर्शन : जर यकृताचा थोडासाच भाग कैन्सरबाधीत असल्यास खालील उपायांचा अवलंब केला जातो. ◦ शस्त्रक्रिया (Surgery) ◦ यकृत प्रत्यारोपन (Liver transplant) ◦ Radiation therapy ◦ किमोथेरपी...

अल्प रक्तदाब (Low blood pressure)

अल्प रक्तदाब (Low blood pressure): अल्प रक्तदाब हा विकार Hypo-tension, Low blood pressure, Low BP या नावानेसुद्धा ओळखला जातो. याविकारामध्ये रक्तदाब असामान्यपणे कमी होतो. वयस्कांमध्ये...

स्वादुपिंडशोथ (Pancreatitis)

स्वादुपिंडशोथ (Pancreatitis): या विकारात स्वादुपिंड नामक अवयव संक्रमित होऊन त्यास सूज येते. स्वादुपिंडाचे काये : पचनक्रियेमध्ये स्वादुपिंड महत्वाची भुमिका निभावतो. हा अवयव पोटा जवळ असून त्यामधून...

स्वादुपिंडशोथामध्ये कोणकोणती लक्षणे जाणवतात

स्वादुपिंडशोथाची लक्षणे : स्वादुपिंडशोथामध्ये खालिल लक्षणे प्रामुख्याने आढळतात. ◦ उदर प्रदेशी वेदना होतात. ◦ उदराच्या ठिकाणी स्पर्श केल्यास वेदना अधिक जाणवणे, त्या ठिकणचा भाग कठोर वाटणे, ◦ मळमळणे,...

स्वादुपिंडशोथ निदान व उपचार

स्वादुपिंडशोथ निदान : रुग्ण इतिहास, व्यक्त लक्षणे, शारीरीक तपासणी यांद्वारे स्वादुपिंडशोथाचे निदान होण्यास मदत होते. याशिवाय खालिल वैद्यकिय चाचण्यांचा निदानासाठी करणे गरजेचे असते. ◦ एक्स रे...