Diseases Info

हिपाटायटिसचे निदान कसे केले जाते

हिपाटायटिसचे निदान कसे करतात ? रुग्ण इतिहास, व्यक्त लक्षणे, शारीरीक तपासणीद्वारे हिपाटायटिसच्या निदानास डॉक्टरांकडून सुरवात होते. हिपाटायटिसच्या निदानासाठी खालील वैद्यकिय चाचण्यांचा आधार घ्यावा लागतो. ◦ यकृत कार्य...

हिपाटायटिसमुळे कोणकोणते दुष्परीणाम होतात

हिपाटायटिसमुळे कोणकोणते दुष्परीणाम होतात : हिपाटायटिस हा यकृताचा एक गंभीर असा विकार असून त्यावर वेळीच योग्य उपचार करणे गरजेचे आहे. हिपाटायटिस वर योग्य उपचार न...

हिपाटायटिस होऊ नये यासाठी घ्यावची काळजी

हिपाटायटिस होऊ नये यासाठी घ्यावची काळजी : हिपाटायटिस A, B चे Vaccine लसींद्वारे रक्षण होते. तसेच खालील प्रतिबंदात्मक उपाय योजावे - ◦ स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी लावून घ्याव्यात. ◦...

हिपाटायटिसवर कोणकोणते उपचार उपलब्द आहेत

हिपाटायटिस उपचार मार्गदर्शन : हिपाटायटिसच्या प्रकारानुसार उपचारांचे स्वरुप असते. विश्रांती घ्यावी, Dehydrationची स्थिती उद्भवू नये यासाठी तरल पदार्थांचे अधिक सेवन करावे, मद्यपान करु नये, यकृताचे आरोग्य टिकवणाऱया आहाराचा...

यकृत कैन्सर विषयी जाणून घ्या

यकृत कैन्सरची सामान्य माहिती : यकृत कैन्सरला Hepatocellular carcinoma किंवा Hepatoma या अन्य नावांनीसुद्धा ओळखतात. यकृत हे शरीरातील एक अतिमहत्वाचे असे अवयव आहे. पचनक्रिया, रक्तसंचारण क्रियेमध्ये...

यकृत कैन्सरमध्ये कोणकोणती लक्षणे जाणवतात

यकृत कैन्सरची लक्षणे : ◦ शरीरातील अपायकारक घटकाचा निचरा यकृतातून न झाल्याने त्याची रक्तात वाढ होते. परिणामी काविळची स्थिती निर्माण होऊन, त्वचा पिवळी होते. गडद...

यकृत कैन्सरचे निदान कसे केले जाते

यकृत कैन्सरचे निदान कसे करतात : रुग्ण इतिहास, लक्षणांच्या आधारे निदान केले जाते. शारीरीक तपासणी द्वारे यकृत प्रदेशी गाठ स्पर्शास जाणवते का ते पाहिली जाते. यकृत कैन्सरच्या...

यकृत कैन्सर होऊ नये यासाठी घ्यावची काळजी

यकृत कैन्सर होऊ नये यासाठी घ्यावची काळजी : यकृत कैन्सरला प्रतिबंद करण्याचे निश्चित असे उपाय नाहीत. ◦ Hepatitis होऊ नये यासाठी दक्ष रहावे. ◦ नियमित Hepatitis B...

यकृत कैन्सरवर कोणकोणते उपचार उपलब्द आहेत

यकृत कैन्सर उपचाराविषयी मार्गदर्शन : जर यकृताचा थोडासाच भाग कैन्सरबाधीत असल्यास खालील उपायांचा अवलंब केला जातो. ◦ शस्त्रक्रिया (Surgery) ◦ यकृत प्रत्यारोपन (Liver transplant) ◦ Radiation therapy ◦ किमोथेरपी...

काविळ : लक्षणे, कारणे निदान आणि उपचार

काविळ (Jaundice) : काविळ हा यकृताचा विकार असून त्याला Jaundice, Icterus किंवा कामला या अन्य नावांनेसुद्धा ओळखतात. काविळीमध्ये त्वचा, नखे आणि डोळे पिवळसर होतात. रक्तामध्ये बिलीरुबीन...