Diet & Nutrition

यकृताच्या आरोग्यासाठी आहार कसा असावा

यकृताच्या आरोग्यासाठी आहार कसा असावा : यकृत हे शरीरातील एक अतिमहत्वाचे असे अवयव आहे. पचनक्रिया, रक्तसंचारण क्रियेमध्ये यकृताची महत्वाची अशी भुमिका असते. खाल्लेल्या अन्नाचे पचन...

दुधातील पोषक घटक

Milk nutrition contents in Marathi - आपल्या शरीराला आवश्यक असे अनेक पोषकघटक दुधामध्ये असतात. त्यामुळेच दुधाला पूर्णान्न असे संबोधले जाते. नवजात बालकाचा एक वर्षापर्यंत...

दह्यामधील पोषक घटक

Yogurt nutrition contents in Marathi - दही हे आम्ल रसाचे असते. पचावयास जड, उष्ण गुणाचे असते. रुचिकारक असल्याने अरुचि या विकारामध्ये लाभदायक असते. ग्राही असल्याने...

ताकामधील पोषक घटक

ताक हे दह्यापेक्षा लघु असते. मधुर, आम्ल, तुरट रसाचे असून उष्ण वीर्यात्मक आहे. भूख वाढवणारे आहे. मेद, कफ आणि वाताचा नाश करणारे आहे. मधुर ताक...

लोण्यामधील पोषक घटक

Butter nutrition contents in Marathi - लोणी हे स्निग्ध, पचण्यास हलके, चवीला मधुर, रुचकर आहे. बल, स्मरणशक्ती वाढवणारे आहे. शरीरातील मेदधातू चरबीचे प्रमाण वाढते. Nutrition Facts...

तुपातील पोषकतत्वे

Ghee nutrition contents in Marathi - तुप हे स्निग्ध, शीत वीर्यात्मक असून चवीस मधूर आहे. स्नेहपदार्थात उत्तम असून सर्वधातुवर्धक, जीवनीय, रसायन गुणाचे आहे. बल, वर्ण,...

तांदळातील पोषकघटक

Rice nutrition contents info in Marathi - जगातील बहुतांश लोकांच्या आहारात तांदळाचा समावेश असल्याने तांदूळ हे एक प्रमुख धान्य आहे. तांदूळ हा चवीस गोड...

गव्हातील पोषकघटक

Wheat nutrition contents info in Marathi - गहू हे स्निग्ध, शीत असून चवीस गोड असते. पचनाला किंचित जड असते. कफ वाढवणारा असून वात आणि...

ज्वारीतील पोषणतत्वे

Jowar nutrition contents info in Marathi - ज्वारी चवीस गोड असून शीत, रुक्ष गुणाची आहे. पचणास हलका आहे. वात वाढवणारा, मलबद्ध करणारी आहे. ज्वारीतील पोषणतत्वे - 100...

जवसमधील पोषकघटक

Barley nutrition contents info in Marathi - यव तुरट, गोड रसात्मक असून शीत, रुक्ष गुणात्मक आहे. वृष्य, स्मरणशक्ती वाढवणारे, भुक वाढवणारे, सारक आहे. पोषणतत्वांनी...